Fornøyde kunder

Velkommen

Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Øyrane Vidaregåande Skule

Skulen kjøpte kofferten med grunnmodellane for mange år sidan. Desse modellane har vi hatt god nytte av - særleg i starten av skuleåret, og for elevar som har vanskar fagleg.
Det er lett å halde god orden på modellane, og dei er godt verna i kofferten.
Dei kan trygt anbefalast.
Gunnar Bolseth faglærar

Telemark Fylkeskommune
Dalan vidaregåande skule

Ved vår skule har vi i fleire år nytta teiknemodellar utvikla av Magne Dalen. Dette er modellar som er visualiserande, og blir ved vår skule nytta på GK mek fag og kurs for elevar på plate og sveis.
Desse modellane virkar på elevane svært motiverande ved at dei er illustrerande, og ein ser godt korleis skjulte konturlinjer kjem fram.
Lars T. Momrak
Avdelingsleiar yrkesfag

Elvebakken videregående skole
Oslo

Elvebakken Videregående Skole har i 15 år benyttet plastmodeller i undervisning av teknisk tegning. […] Da DE Undervisningsteknikk ytterligere forbedret modellenevar det en selvfølge for skolen å skaffe seg dette til dels slevinstruerende hjelpemiddel. […]
DE's gjennomsiktige plastmodeller er det best egnede utstyr vi kjenner for tegneundervisning i yrkesfaglige retninger. Det gir læreren tid til elever som trenger hjelp, og elevene mulighet til selvstudier og gleden ved å lære noe nytt på egen hånd.
Rolv Sætre
Fagansvarlig, mekaniske fag


Selandia - Center for Erhvervsuddannelse
Slagelse--Danmark

Vi har nu på Selandia benyttet de nye plexiglasmodeller, som vi har modtaget fra dig, til vores undervisning i et år. Det har vist sig at være en særdeles god måde at få forklaret eleverne, hvordan de skal se emnerne i rummet, samt vise hvor henholdsvis konturlinjer, skjulte konturlinjer, og snitbillederne er placeret. De medsendte materialer / opgaver er særdeles gode at anvende i undervisningen.

Henning B. Nielsen

Kjøsterud Skole--Norge

Kjøsterud ungdomsskole har kjøpt 2 kofferter med matematiske modeller. Disse har blitt brukt flittig av elevene ved emner som måling og geometri. Elevene hadde selvsagt klart å lage disse modellene i papir, men hvorfor ikke investere i en koffert med alle figurer du trenger og som er veldig grei å oppbevare og ikke minst synlig når du trenger den?
Jeg vil anbefale den til alle ungdomsskoler, spesielt til elever som sliter med å se ting i "rommet".

Erling Ødegård, matematikklærer

Produktoversikt

Kontakt oss

Om firmaet

Downloads