Tekniske, mekaniske fag

Med plexiglass blir alt sammen så klart !

Ypperlig hjelpemiddel for en rask innføring og forståelse i teknisk tegningslesing

Velkommen

Nr. 0204

  • 11 modeller i klar akryl
  • Et eget tilpasset øvingshefte som lærerne kan kopiere opp for elevene
  • Fasit på transparent for overhead

Elleve modeller som letter din oppgave som lærer, spesielt med henblikk på de elever som har vanskeligheter med å forestille seg skjulte konturer på de forskjellige rissene.
Du kan fritt fotokopiere oppgavene og distribuere dem i klassen. Fasiten på overhead letter det møyefulle rettingsarbeidet. Den kan også brukes til kontroll av elevens arbeid ved å legge transparenten over for sammenligning.

Produktoversikt

Kontakt oss

Om firmaet

Downloads

Leveres i flere land og i flere språk:
Norsk
Svenk
Dansk
Tysk
Engelsk
Fransk

Produsert av oss i allerede 15 år!