Prismer og pyramider

Modeller gir elevene større sjanse til forstå!

Klikk på hvert enkelt bilde for å laste ned en detaljert produktbeskrivelse

Velkommen

Produktoversikt

Kontakt oss

Nr. 3/G
3-kantet likesidet prisme (200mm) med 3 demonterbare pyramider

Om firmaet

Downloads

Pris / bestillingsark

Nr. 124
4-kantet (klar) pyramide (110mm) med 3 bevegelige snitt (fargetonede). Snittene kan settes sammen på flere måter for å få frem lengde, bredde, høyde og diagonal.

Nr. 3/U

3-kantet likebenet prisme (200 mm) med 3 demonterbare pyramider